Οι δυσκολίες δεν καταφέρνουν μόνο να ενώνουν τους ανθρώπους , αλλά και να φέρνουν στην επιφάνεια εκείνη τη θαυμάσια βαθύτερη φιλία, ακριβώς όπως ο ζεστός ήλιος σβήνει τις παγωμένες μορφές που σχημάτισε ο κρύος χειμώνας στα τζάμια των παραθυριών.
Soren Kierkegaard