Ας μην παίρνουμε σαν μέτρο μας, τους πιο αδύνατους ανθρώπους.. αλλά ας διευρύνουμε την ύπαρξη μας, στο μέτρο της εντολής της αγάπης.
Αν πάρουμε τους ανθρώπους σαν μέτρο, θα πέσουμε στην άβυσσο της υπερηφάνειας.. αλλά αν διευρύνουμε την ύπαρξη μας στο μέτρο της αγάπης, θα φτάσουμε στο ύψος της ταπεινοφροσύνης.. που περικλείει ολες τις αρετές!