Όλα τα πράγματα που "αποσιωπούνται" ή που κατανοούνται σιωπηρά ανάμεσα σε δυο ανθρώπους, μπορούν να υψώσουν ενα ολόκληρο βουνό ασυνεννοησίας και παρεξήγησης