Όταν δίνουμε αυτό που έχουμε..είμαστε έτοιμοι να πάρουμε αυτό που πραγματικά χρειαζόμαστε.
Douglas M. Lawson