Οι αρετές του ανθρώπου έχουν αξία, μόνο οταν έχουν κίνητρο την αγάπη.. αλλά και η αγάπη είναι πραγματική, μόνο οταν γίνεται πράξη.. Είναι και η αγάπη όπως και η πίστη , νεκρή, όταν δεν πραγματώνεται στην καθημερινότητα..