Η αγάπη είναι πάντοτε υπομονετική και τρυφερή και δεν επιδιώκει εγωιστικά οφέλη.
Απόστολος Παύλος.