Η συζυγική αγάπη αναπτύσσεται πραγματικά, όταν βαθαίνει η κατανόηση και οξύνεται η ευαισθησία του ενός συζύγου για τον άλλο. Αυτό προϋποθέτει μια σωστή επικοινωνία μεταξύ τους.