Δεν υπάρχει εποχή συγκομιδής για την καρδιά. Ο σπόρος της αγάπης πρέπει να σπέρνεται αιώνια.
Anne Morrow Lindbergh