Όταν φερόμαστε στους ανθρώπους με βάση αυτό που είναι, παραμένουν όπως είναι. Αν όμως τους φερόμασταν με βάση αυτό που θα μπορούσαν να είναι και να γίνουν, θα γίνονταν ο καλύτερος εαυτός τους.
G. T. Smith