Η εξομολόγηση είναι η βενζίνη που κινεί τον άνθρωπο προς τον ουρανό..
βιβλίο : " Τρελο Γιάννης "