Ο τρόπος να αγαπάς το καθετί είναι η συνειδητοποίηση ότι μπορεί και να το χάσεις.
G. K. Chesterton