Η αγάπη μεγαλώνει όταν δίνουμε. Η αγάπη που χαρίζουμε είναι η μόνη αγάπη που κρατάμε. Ο μόνος τρόπος να διατηρήσουμε την αγάπη είναι να την χαρίσουμε.
Elbert Hubbard