Όταν τα όνειρα σου στα γκρεμίσουν άλλοι, έχεις την ψυχή σου να τα χτίσεις πάλι.
Όταν τα όνειρα σου μόνος τα γκρεμίσεις, με ψυχή σπασμένη πώς να ξαναχτίσεις?