Πολλοί άνθρωποι χάνουν το ασήμι επειδή περιμένουν το χρυσάφι.
Maurice Setter