Το πραγματικό ταξίδι της ανακάλυψης δεν είναι να ψάχνεις καινούργιους τόπους , είναι να έχεις καινούργια μάτια.
M. Proust