"Ο κόσμος μας είναι ένας κόσμος γεμάτος απο ιδεολογίες και γυμνός απο ιδανικά.."