Οι δυσκολίες και οι συμφορές αποτελούν το καλύτερο κίνητρο για να αλλάξουμε τον τρόπο της σκέψης μας.