"Υμιν εχαρίσθη το υπέρ Χριστού, ού μόνον το εις αυτόν πιστεύειν, αλλά και το υπέρ αυτού πάσχειν" ..να μάθουμε να φέρνουμε στη ζωή μας τα πράγματα που μας κάνουν ευτυχισμένους και να τα διατηρήσουμε.. αντί να περιμένουμε για περιστασιακές επισκέψεις της ευτυχίας..

Λέο Μπουσκάλια